پر شنوایی یا عدم تحمل صدا

2020-11-05T11:18:50+03:3011 دسامبر 2016|گوش و شنوایی|

پر شنوایی از به وجود آمدن یک مشکل در مرکز پردازش و درک صدا در مغز نشئت می گیرد و [...]