وزوز گوش

اتواسکلروز چیست ؟
۸ آذر ۱۳۹۵

اتواسکلروز چیست ؟

اتواسکلروز رشد بیش از حد در استخوانچه های گوش میانی است که باعث تداخل در انتقال صدا می شود . […]
ادامه مطلب