کم شنوایی

پر شنوایی یا عدم تحمل صدا
۲۱ آذر ۱۳۹۵

پر شنوایی یا عدم تحمل صدا

پر شنوایی چیست ؟ پر شنوایی از به وجود آمدن یک مشکل در مرکز پردازش و درک صدا در مغز […]
ادامه مطلب
۱۴ مهر ۱۳۹۳

کم شنوایی چیست ؟

تعداد زیادی از کسانی که دچار کاهش شنوایی می شوند تصور می کنند که این مشکل غیر قابل بهبود است […]
ادامه مطلب