<?= bloginfo(); ?>

عمل بینی

۱۹ آذر ۱۳۹۲

بهترین روش جراحی بینی

برای انجام عمل زیبائی بینی دو تکنیک یا روش به نامهای روش باز و روش بسته وجود دارد. بعضی از […]

دکتر طاهریان
عمل بینی دکتر طاهریان ادامه مطلب
۱۹ آذر ۱۳۹۲

توصیه های بعد از عمل بینی

روز اول بعد از عمل بینی استراحت کامل داشته باشید و از رژیم غذایی مایعات سرد استفاده کنید. کمپرس سرد […]

دکتر طاهریان
عمل بینی دکتر طاهریان ادامه مطلب
۱۹ آذر ۱۳۹۲

دستورات قبل از عمل بینی

شب قبل از عمل بهتر است نیم ساعت پیاده روى کنید. شب قبل، غذاى سبک میل فرمایید. قبل از خواب […]

دکتر طاهریان
عمل بینی دکتر طاهریان ادامه مطلب