آیا خندیدن باعث افتادگی کج شدن یا بدفرمی بینی میشه؟ تا چه مدتی؟

سوال سلام و خسته نباشید آیا خندیدن باعث افتادگی کج شدن یا بدفرمی بینی میشه؟ تا چه مدتی؟
پاسخ تا زمانی که شکل بینی تثبیت نشده است ممکن است خندیدن روی شکل بینی اثر بگذارد بهتر است . اگر وقتی می خندید احساس درد می کنید این یک خط قرمز برای شما محسوب می شود و بهتر است از خندیدن اجتناب کنید. به طور کلی 6 الی 8 هفته بعد از جراحی بینی پر خطر ترین دوران نقاهت محسوب می شود و بهتر است در این مدت خنده ی خود را کنترل کنید

سوالات مرتبط