دکتر طاهریان

بعد از دوره آموزش سربازی، می توانم از بیمه ی نیروهای مسلح برای عمل انحراف بینی استفاده کنم؟

سوال سلام دکتر طاهریان ممنون که جواب سوالات ما رو میدید، من تاریخ ۹۶.۱۰.۱۹ اعزامم برای خدمت در نیروی انتظامی با توجه به عکسی که براتون ارسال کردم آیا من بعد ازدوره آموزشی می توانم با استفاده از بیمه نیروهای مسلح عمل انحراف بینی رو انجام بدم؟ من ۵ سال پیش با دوچرخه افتادم اما بینی ام نشکست بلکه استخوانش متورم شد
پاسخ بله اگر بیمه دارید میتوانید استفاده کنید. اما بیمه فقط قسمتی از هزینه ی جراحی انحراف بینی را می دهد . و مابقی باید آزاد پرداخت شود.

سوالات مرتبط