<?= bloginfo(); ?>

به علت سینوزیت روزانه چند بار مجبور هستم بینی خود را تخلیه کنم و بعد از عمل تا مدتی نمیتوانم این کار را انجام دهم

سوال با سلام، بزرگترین ترس من برای جراحی بینی این است که من به علت سینوزیت روزانه چند بار مجبور هستم بینی خود را تخلیه کنم و بعد از عمل تا مدتی نمیتوانم این کار را انجام دهم و در واقع امکان تنفس نخواهم داشت آیا اشتباه می کنم؟ یا آیا راه حلی برای این مشکل هست؟ در جراحی بینی یا در جراحی انحراف بینی تفاوتی نمیکند؟
پاسخ با عمل بینی معمولا مشکلات تنفسی که ناشی انحراف بینی است برطرف می شود . در ضمن بعد از جراحی بینی شما هر روز بینی تان را با سرم نمکی شستشو خواهید داد و راه تنفسی باز می شود

سوالات مرتبط