بینی استخوانی دارم و روی بینی ام جای زخم قدیمی دارم آیا با عمل قابل ترمیم هست؟

سوال با سلام، من بینی استخوانی دارم و تصمیم به عمل گرفتم، اما من روی بینی ام جای زخم قدیمی دارم که تا حدودی در عکسم مشخص هست. آیا این جای زخم میتونه خللی در زیبای بینی من بعد عمل ایجاد کنه یا خیر؟ آیا جای این زخم با عمل قابل ترمیم هست؟
پاسخ عمده ی کاری که عمل بینی می تواند انجام دهد، بر روی استخوان و غضروف بینی شما است و تغییر چندانی در پوست بینی به وجود نمی آید. یعنی می توان گفت جای زخم نه بهتر می شود و نه بدتر برای اطلاع بیشتر به این مقاله مراجعه کنید: تاثیر نوع پوست بینی بر جراحی بینی

سوالات مرتبط