<?= bloginfo(); ?>

بینی من در حادثه ای شکسته دچار انحراف و قوز شده بیمه تکمیلی آتی سازان هزینه عمل میده؟

سوال باعرض سلام، چندسال پیش بینی من در حادثه ای شکسته دچار انحراف و قوز شده سوال اولم اینکه بیمه تکمیلی آتی سازان هزینه عمل میده و دوم اینکه چون من پیوند قرنیه کردم به خاطر مشکل قرنیه که داشتم. آیا بعد عمل بینی به چشمم فشار نمیاد و سوم اینکه شگستگی که برای بینی من بوجود اومده برای برگشت به حالت اولیه جز عمل زیبای میشه!؟
ممنون از پاسخگوتون
پاسخ بیمه فقط هزینه انحراف بینی را پرداخت می کند و هزینه زیبایی جداست. در مورد عمل بینی بعد از جراحی چشم هم باید از چشم پزشک خودتان مجوز بگیرید. در مورد سوال سوم هم باید گفت شکستگی بینی بعد از یکماه جوش می خورد و از آن به بعد برای اصلاح آن باید عمل زیبایی انجام داد.

سوالات مرتبط