بینی من کمی انحراف داره و مشکل زیبایی داره،میخوام هر دو رو عمل کنم مدت بیهوشی چند ساعت؟

سوال سلام آقای دکتر من از آبادان مزاحم میشم.بینی من کمی انحراف داره و مشکل زیبایی داره ،میخوام هر دو رو عمل کنم و مدت بیهوشی چند ساعت؟میخواستم بدونم هزینه اش در حدود چقدر هست، ممنونم.
پاسخ می توانید هر دو را با هم جراحی کنید مدت زمانی عمل حدودا 2 ساعت است و اثرات بیهوشی نیز بعد از یک روز به طور کامل از بدن شما می رود

سوالات مرتبط