بینی های گوشتی هر چند روز چسب باید تعویض شود و تا چه مدت چسب زدن لازم هست؟

سوال سلام آقای دکتر برای بینی های گوشتی هر چند روز چسب باید تعویض شود و تا چه مدت چسب زدن لازم هست؟
پاسخ نحوه و زمان چسب زدن معمولا باید طبق تجویز دکتر خودتان انجام شود . اما در حالت کلی چسب بینی تا 6 ماه تاثیر دارد بعد از آن تاثیر چندانی ندارد

سوالات مرتبط