دماغم یکبار شکسته و بعد از آن دچار تغییر فیزیکی بدی شد با عمل درست میشه؟

سوال دختری نوزده ساله هستم،دماغم یکبار شدیدا شکسته و بعد از آن دچار تغییر فیزیکی بدی شد و اعتماد به نفس منو کمتر و کمتر کرد، با شکل های متفاوت بینی بعد از عمل هم آشنا هستم که فانتزی و نیمه فانتزی، خواستم بدونم دماغ من که مقداری افتاده و گوشتی است و شکسته با عمل درست میشه و اعتماد به نفس من برمیگرده؟
پاسخ جراحی می تواند شکل، اندازه و تناسب بینی را با کل صورت اصلاح کند که باعث جذاب تر شدن فرد می شود به طور کلی پس از جراحی های زیبایی احساس شادی بیشتری می کنید و بیشتر روی آینده، حرفه و شغلتان متمرکز شوید زیرا نقصی که قبل تر حواستان را از اهدافتان پرت می کرد، دیگر وجود ندارد پس از جراحی، فرد قادر است راحتی و اعتماد به نفس خود را دوباره به دست آورد.

سوالات مرتبط