دکتر طاهریان

دوماه هستش که عمل کردم جای قوز قبلی یه تپه کوچیک شده آیا این مورد موندنی هستش یا میره؟

سوال دوماه هستش که عمل کردم جای قوز قبلی یه تپه کوچیک شده آیا این مورد موندنی هستش یا میره؟
پاسخ بعد از جراحی بینی گاهی در قسمتی که قوز بینی برداشته شده است یک پینه ی کوچک تشکیل می شود که با مرور زمان از بین می رود.

سوالات مرتبط