<?= bloginfo(); ?>

دکتر ۴ ماه بینی امو عمل کردم فقط میخام دو طرف قسمت پایین بینی ام پایین تر می آمد آیا میشه؟

سوال دکتر 4 ماه بینی امو عمل کردم فقط میخام دو طرف قسمت پایین بینی ام پایین تر می آمد آیا میشه؟
پاسخ باید صبر کنید تا ورم های بینی از بین بروند و نتیجه ی نهایی جراحی بینی شما مشخص شود بعد از آن اگر هنوز هم بینی شما ایراد داشت برای ترمیم بینی مراجعه کنید. برای اطلاعات بیشتر به این مقاله مراجعه کنید : چه کسانی به جراحی ترمیمی بینی نیاز دارند؟

سوالات مرتبط