دکتر طاهریان

سر تمرین فوتبال دماغم شکست اگر تا ۴ ماه آینده عمل نکنم مشکلی پیش نمیاد؟

سوال سلام من سر تمرین فوتبال دماغم شکست سوالم اینه اگر تا ۴ ماه آینده عمل نکنم مشکلی پیش نمیاد؟ اخه دکترم گفت که شکستگی جزئی هست و دماغم خیلی کم تغییر کرده اس مرسی
پاسخ بینی شکسته بعد از یک ماه خود به خود جوش می خورد اگر مشکل تنفسی پیدا نکردید و با ظاهر بینی تان مشکلی ندارید نیازی به عمل نیست.

سوالات مرتبط