ببخشید دکتر من بعد کشیدن بخیه در بینیم دو تا پنبه گذاشت و بعد چسب زد خواستم ببینم مشکلی پیش نیاد؟

سوال سلام خسته نباشید ببخشید دکتر  من بعد کشیدن بخیه در بینیم دو تا پنبه گذاشت و بعد چسب زد خواستم ببینم مشکلی پیش نیاد؟
پاسخ مشکلی پیش نمی آید پنبه هایی که گفتید برای جلوگیری از خونریزی بینی و انسجام بافت های داخلی بینی گذاشته شده و پس از چند روز برداشته می شود

سوالات مرتبط