<?= bloginfo(); ?>

سینوزیت و پولیپ دارم دکتر گفته باید عمل بشم میخواستم ببینم احتمال عود دوباره و بازگشت بیماری هست؟

سوال سلام دکتر خسته نباشید من پان سینوزیت و پولیپ دارم دکتر گفته باید عمل بشم میخواستم ببینم احتمال عود دوباره و بازگشت بیماری هست؟ هزینه عمل چقدر هست؟
پاسخ بله در بعضی موارد احتمال بازگشت وجود دارد باید معاینه شوید. برای اطلاع از هزینه جراحی هم باید یه سی تی اسکن از بینی خود بیاورید.

سوالات مرتبط