ظاهر بینی ام کج هست انحراف بینی هم دارم آیا با عمل طبیعی میتوان کج بودن را اصلاح کرد؟

سوال سلام روز بخیر من 26سالمه بینی ام کج هست انحراف بینی هم دارم آیا میشه با عمل کلا کجیش رو برطرف کرد؟؟و در عین حال طبیعی هم باشه ؟؟
پاسخ بله در اکثر موارد انحراف بینی قابل اصلاح است . همراه با عمل انحراف بینی می توان اصلاحات زیبایی هم روی بینی انجام داد . اینکه نتیجه طبیعی می شود یا نه به نوع بینی و انتظارات شما از جراحی بینی و مهارت جراح بستگی و تشخیص آن فقط با معاینه ی حضوری امکان پذیر است

سوالات مرتبط