عمل شکستگی بینی با بیمه نیرومسلح سربازی رایگانه؟ درضمن شکستگی بینی قدیمی هست

سوال سلام ببخشید عمل شکستگی بینی با بیمه نیرومسلح سربازی رایگانه؟ تو بیمارستان نیرومسلح، درضمن شکستگی بینی قدیمی هست
پاسخ اگر شکستگی قدیمی باشه نیاز به جراحی زیبایی داره و بیمه هزینه جراحی بینی رو تقبل نمی کند. شکستگی بینی فقط تا یکماه اول شامل بیمه میشه بعد از آن استخوان بینی جوش می خورد

سوالات مرتبط