قبل و بعد ازعمل چند روز وقت تا پایان بهبودی کامل لازمه که ما هماهنگ کنیم یا هتل بگیریم؟

سوال درود ـ من اهل شمال هستم اما خیلی دوست دارم ک توسط دکترطاهریان مورد عمل بینی قراربگیرم، خواستم بدونم که قبل ازعمل چند روز وقت لازمه و همینطور مراقبتهای بعدازعمل چقد زمان میبره تاپایان بهبودی کامل که ما هماهنگ کنیم یا هتل بگیریم یا منزل اقوام بمونیم ـ
پاسخ شما حداقل باید 10 روز در تهران اقامت داشته باشید اما قبل اینکه به تهران سفر کنید باید وقت عمل را با دکتر هماهنگ کرده باشید و یک روز قبل از جراحی بینی برای معاینه در مطب حضور داشته باشید

سوالات مرتبط