<?= bloginfo(); ?>

قصد جراحی زیبایی بینی ام رو دارم ولی ازبیهوشی به شدت میترسم شمابا بیحسی موضعی هم انجام میدید؟

سوال سلام وقت بخیر، قصدجراحی زیبایی بینی ام رو دارم ولی از بیهوشی به شدت میترسم شما ب بیحسی موضعی هم انجام میدید؟
پاسخ در اکثر موارد از بیهوشی عمومی استفاده می شود و چون توسط متخصص بیهوشی کنترل می شود جای نگرانی نیست. بی حسی موضعی فقط در بعضی موارد محدود که بیمار نیاز به تغییرات کوچکی دارد استفاده می شود

سوالات مرتبط