من دو هفته است که عمل کردم آیا سیگار کشیدن برای من مشکلی ایجاد میکنه؟

سوال من دو هفته است که عمل کردم آیا سیگار کشیدن برای من مشکلی ایجاد میکنه؟ ضمنا در حال حاضر من قادر نیستم هیچ بویی را حس کنم آیا برطرف میشه این مشکل؟
پاسخ دود سیگار مولکول های التهابی دارد که داخل بینی را متورم می کنند و خوابیدن ورم بینی بیشتر طول خواهد کشید و حتی قسمت های بیرونی هم متورم خواهند شد معمولا این تغییرات جزئی هستند و تنها شخصی که جراحی را انجام داده متوجه آنها می شود با این حال، بهتر است تا یک ماه بعد از جراحی بینی از کشیدن سیگار خودداری نمایید مصرف زیاد دخانیات بعد از جراحی بینی روند بهبودی را به تاخیر می اندازد.

سوالات مرتبط