من واقعا می خواهم این عمل را انجام دهم اما اگر دچار استرس بشوم چه کار باید بکنم؟

سوال من واقعا می خواهم این عمل را انجام دهم اما اگر دچار استرس بشوم چه کار باید بکنم؟
پاسخ این که دچار استرس بشوید یک امر طبیعی است.یکی از بهترین راه هایی که می توان برای مقابله با استرس استفاده کرد این است که با بیماران دیگر در این مورد گفتگو کنید و ببینید آنها چگونه از این مرحله گذر کرده اند.عکس های قبل و بعد از عمل نتیجه ها و تجربیات بیمارانی که در همین شرایط شما بوده اند را معرفی می کند.

سوالات مرتبط