هموفیلی دارم نوع A و خفیف می خوام دماغم رو عمل کنم آیا مشکلی پیش نمیاد برای عمل و بعد از آن؟

سوال سلام آقای دکتر من هموفیلی دارم نوع A و خفیف هستیش و می خوام دماغم رو عمل کنم آیا مشکلی پیش نمیاد واسه عمل کردنم یا بعد از عمل؟ لطفا راهنمایی ام کنید مرسی
پاسخ باید از دکتر قبلی خود یعنی دکتری که در جریان بیماری هموفیلی شما است مجوز بگیرید

سوالات مرتبط