دکتر طاهریان

هنگام یا روز عمل زیبایی بینی اشکال نداره عادت ماهانه باشیم؟ هیچ ضرری نداره؟

سوال سلام ببخشید من سوالی داشتم هنگام یا روز عمل زیبایی بینی اشکال نداره عادت ماهانه باشیم؟ هیچ ضرری نداره؟
پاسخ مشکلی ندارد اما هر پزشکی ترجیحات خودش را دارد بهتر است با پزشک خودتان مشورت کنید.

سوالات مرتبط