چرا جراحی چانه همراه با جراحی بینی توصیه می شود ؟

سوال چرا جراحی چانه همراه با جراحی بینی توصیه می شود ؟
پاسخ به دلیل ایجاد تعادل.خصوصیات ظاهری هنگامی که با هم تناسب دارند زیبا هستند .جراحی چانه نسبت کلی صورت را دوباره تنظیم می کند . در بعضی موارد می توان ظاهر بینی را به وسیله ی افزایش سایز چانه کاهش داد . اگر لیپوساکشن گردن هم نیاز باشد ، می توان در هنگام جراحی چانه آن را نیز انجام داد.

سوالات مرتبط