۱۶سال دارم براثرتصادف درکودکی بینی ام شکسته میتوانم در این سن بینی ام را عمل شکستگی کنم؟

سوال سلام خسته نباشید من ۱۶ساله هستم که در دوران بچگی بر اثر تصادف بینی ام شکسته میخواستم ببینم میتوان بینی ام را عمل شکستگی کنم در این سن و اگر می شود هزینه عمل چقدر است؟
پاسخ باید صبر کنید تا 18 سال شما تمام شود سپس برای جراحی بینی اقدام کنید

سوالات مرتبط