۲هفته است بینی ام را عمل کرده ام کمی ورم دارد و قوسش خیلی کمه و نوک آن پهن باید چکار کرد؟

سوال سلام دکتر من الان۲هفته است بینی ام را عمل کرده ام وبه دکترم گفتم قوس بینی ام عروسکی باشه و نوک بینی ام سربالایی ۴۵ درجه الان بینی ام یه ذره ورم داره ولی دست میزنم استخوان بینی ام معلومه که قوسش خیلی کمه و نوک بینی ام پهنه چیکارکنم که بینی ام قوسش زیاد باشه و نوک بینی ام نوک تیز بشه؟
پاسخ باید صبر کنید تا ورم بینی از بین برود تا زمانی که بینی ورم دارد شکل بینی به طور واضح مشخص نیست

سوالات مرتبط