۲۰ روزه که عمل سپتو رینو پلاستی انجام دادم سوارخ های بینی ام نامتقارن خواستم بپرسم این ورم یا،این شکلی میمونه

سوال سلام ۲۰ روزه که عمل سپتو رینو پلاستی انجام دادم پر سمت چپم نسبت به سمت راستم ضخیم تر خواستم و از زیر که به بینی ام نگاه میکنم سوارخ های بینی ام نامتقارن خواستم بپرسم این ورم یا،این شکلی میمونه
پاسخ عدم تقارنهای جزئی در اوایل جراحی معمولا به علت ورم است و با گذشت زمان از بین می رود

سوالات مرتبط