۲ ماه عمل کردم ولی سوراخای بینی ام تفاوت دارند ممکنه بخاطر ورم بینی و پره هام باشه؟

سوال سلام دکتر، دوماهه عمل کردم همونطور که تو عکس معلومه سوراخای بینی ام تفاوت فاحشی با هم دارن، خیلی افسردم کرده، یعنی بعد از دو ماه نباید تا حدودی کم میشد؟  مقداری جزیی عدم تقارن داره ، یعنی ممکنه بخاطر ورم بینی و پره هام باشه؟
پاسخ تا زمانی که بینی ورم دارد احتمال بهبود هست. باید صبر کنید تا ورم ها از بین برود چون معمولا عدم تقارن های جزئی با فروکش کردن ورم ها از بین می رود

سوالات مرتبط