<?= bloginfo(); ?>

۳ ماه بینی ام را عمل کردم ولی بینی ام یکم فرو رفتگی داره و جای بخیه ها هست و از بین نرفت

سوال سلام من سه ماهه که بینی ام را عمل کردم ولی بینی ام یکم فرو رفتگی داره و هنوز جای بخیه ها هست. چقدرطول میکشه که جای بخیه کاملا از بین بره ؟
پاسخ از بین رفتن جای بخیه به وضعیت بدن شما بستگی دارد اگر بد زخم هستید و زخم های شما دیر خوب می شود نباید انتظار داشته باشید جای بخیه ها زود خوب شوند، حداقل یکسال باید صبر کنید

سوالات مرتبط