<?= bloginfo(); ?>

خروپف

۳۱ فروردین ۱۳۹۸

آیا خروپف را می توان با جراحی بینی درمان کرد؟

ثابت کردن اینکه یک شخص به هنگام خواب خروپف می کند کار بسیار سختی است و جوک های زیادی در […]

دکتر طاهریان
حلق و گلو دکتر طاهریان ادامه مطلب