سرفه

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

عطسه و سرفه پس از جراحی بینی

یکی از نگرانی های بسیاری از بیماران این است که آیا  عطسه و سرفه پس از جراحی بینی   می […]

دکتر طاهریان
عمل بینی دکتر طاهریان ادامه مطلب