<?= bloginfo(); ?>

گوش درد

۹ دی ۱۳۹۷

کلستئاتوم ، توده ی خوش خیم گوش

وقتی سلول ها در کنار هم جمع می شوند، یک کیست تشکیل می شود. کیست، کیسه ای کوچک پر از […]

دکتر طاهریان
گوش و شنوایی دکتر طاهریان ادامه مطلب
۲۶ آبان ۱۳۹۵

خونریزی گوش

ما وقتی از گوش پاک کن استفاده می کنیم انتظار داریم یک موم قهوه ای رنگ چسبناک ببینیم .دیدن خون […]

دکتر طاهریان
گوش و شنوایی دکتر طاهریان ادامه مطلب