در روز مشاوره برای جراحی زیبایی گوش خود، می توانید از این چک لیست استفاده کنید:

 • آیا شما در زمینه جراحی زیبایی گوش تخصص دارید؟
 • جراحی زیبایی گوش را در چه محلی انجام می دهید؟
 • چه تعداد جراحی در این زمینه انجام داده اید؟
 • آیا من کاندید خوبی برای جراحی زیبایی گوش هستم؟
 • برای رسیدن به بهترین نتیجه چه انتظاری از من دارید؟
 • جراحی من را کجا و چگونه انجام می دهید؟
 • برای شکل، سایز، محل برش و محل جاسازی غضروف های گوش من چه پیشنهاداتی دارید؟
 • دوره ی ریکاوری یا نقاهت من چقدر خواهد بود، و چه نوع کمکی در طول دوره ی نقاهت دریافت خواهم کرد؟
 • ریسک ها و مشکلات مرتبط با جراحی من چه خواهد بود؟
 • این مشکلات را چگونه می توان مدیریت کرد؟
 • اگر من از نتیجه ی جراحی زیبایی گوش ناراضی بودم چه انتخاب هایی خواهم داشت؟
 • آیا شما عکس های قبل از عمل و بعد از عمل بیماران قبلی خود را دارید که بتوانم نتایج عمل آن ها را مشاهده کنم؟