این قسمت، انحصارا مخصوص افرادی است که قبلا مورد معاینه واقع نشده و تشکیل پرونده نداده اند.
افرادی که دارای سابقه معاینه قبلی بوده و پرونده تشکیل داده اند؛ این امکان را خواهند داشت که از طریق تماس تلفنی سوالات خود را طرح نمایند.
بعد از بررسی پرونده این عزیزان؛ نسبت به پاسخگویی سوالات آن ها اقدام خواهد گردید.