روش های زیادی برای ارزیابی بینی و تناسب آن با دیگر اجزای صورت وجود دارد که ما در این مقاله به روش هایی اشاره خواهیم کرد که بیش از همه با استاندارد های جهانی مطابقت دارد . البته قابل ذکر است که زیبایی یک معیار نسبی است و بسته به سلیقه و معیارهای شخصی افراد متفاوت است .

نمای تمام رخ بینی زیبا :

اگر بخواهیم بینی را از نمای تمام رخ بررسی کنیم و مورد تجزیه تحلیل قرار دهیم ، صورت را به پنج قسمت مساوی تقسیم می کنیم که پهنای بینی باید یک پنجم صورت را شامل شود ، اگر بینی شما در یک پنجمِ میانی صورتتان قرار دارد از نظر پهنا در سایز مناسبی است .

معیار دیگری که می توان به وسیله آن پهنای بینی را مورد بررسی قرار داد این است که از گوشه داخلی چشم دو خط فرضی و عمودی رسم کنیم که پهنای بینی باید بین این دو خط فرضی قرار گیرد .

نسبت بینی زیبا با چشم ها

در نمای نیم رخ بینی زیبا :

ارتفاع بینی در نمای نیم رخ باید برابر با پهنای بینی باشد . ارتفاع بینی به فاصله نوک بینی تا صورت گفته می شود .

نمای نیمرخ بینی زیبا

اگر ما یک خط فرضی از نوک بینی رسم کنیم و سپس یک خط از نوک بینی به این خط وصل کنیم ، زاویه ای که این دو خط با هم می سازند باید بین 30 تا 45 درجه باشد .

زاویه مناسب بینی زیبا در نمای نیمرخ

زاویه ای که بینی با صورت می سازد باید بین 30 تا40 درجه باشد و در ایده آل ترین حالت این زاویه به 36 درجه نزدیک است .

زاویه ی بینی زیبا با صورت

زاویه بین بینی و لب ها در خانم ها باید بین 95 تا 105 درجه و برای آقایان بین 90 تا 95 درجه باشد .

زاویه ای که پیشانی با بینی می سازد باید بین 115 تا 135 درجه باشد .

perfect-nose-8 perfect-nose-7

بینی زیبا از نمای زیر :

اگر از نمای زیر به بینی نگاه کنیم ، بینی باید به صورت یک مثلث به نظر برسد که اگر ارتفاعِ این مثلث را به سه قسمت مساوی تقسیم کنیم ، سوراخ های بینی باید دو سوم اولیه را تشکیل دهند.

نمای زیر بینی زیبا

 

پشت بینی بینی زیبا :

اگر خطی فرضی از ریشه بینی به نوک بینی رسم کنیم این خط  برای خانم ها باید حدود 2 میلی متر با خود بینی فاصله داشته باشد و برای آقایان باید روی خط باشد.

بینی زیبا - نمای پشت