جراحی بینی موفق فرآیندی است که برای بهبود ظاهر کلی صورت انجام شود،و همچنین یک نتیجه ی قابل پیش بینی برای بیمار ایجاد کند.به همین دلیل این عمل جراحی بینی برای مردان کمی متفاوت تر از جراحی بینی برای زنان است .

تفاوت در آناتومی برای یک جراحی بینی موفق

به طور کلی بینی مردان تمایل بیشتری به برجسته بودن دارد ،پل بینی بلند تر و عرض وسط بینی پهن تر می باشد.پوست بینی مردان گرایش بیشتری به ضخیم بودن دارد . نحوه ی منقبض شدن پوست بینی در مردان با زنان تفاوت دارد .همین عامل می تواند فرآیند کلی تغییر شکل را عوض کند.

بینی زنان اصولا مشخض تر و ظریف تر از بینی مردان است.زنان ترجیح می دهند که بینی آنها” قوس نوک بینی ” را داشته باشد .منظور از این قوس ، یک دندانه ی ظریف در طول پل بینی است که درست قبل از نوک بینی قرار دارد .

 

این ویژگی برای مردان زیاد مطلوب به نظر نمی رسد زیرا نوک بینی را زنانه نشان می دهد . علاوه بر این بینی یک زن کمی کوتاه تر از بینی یک مرد می باشد .

در نهایت ، بسته به نژاد انسان ها تفاوت بزرگی در عرض بینی ، محل قرار گیری قوز بینی و زاویه بینی وجود دارد .

تفاوت در زیبایی شناسی

دومین تفاوت بزرگ بین مردان و زنان برای داشتن یک جراحی بینی موفق، نتیجه نهایی دلخواه می باشد . برای هر دو نوع جنسیت دیدگاه های مختلفی از بینی ایده آل وجود دارد.

بیشتر مردان به دنبال داشتن یک بینی برجسته و مستحکم می باشند که خصوصیات مشخصی داشته باشد.برای مردان، نوک بینی ممکن است که کمتر چرخش داده شود و زاویه ی بین لب بالا و بینی بین 90 تا 95 درجه باشد.

به عبارت دیگر، زنان تمایل دارند که بینی ظریف تری داشته باشند که معمولا نوک آن به سمت بالا چرخانده می شود . بعضی از زنان به خصوص آن هایی که قد و قامت کوتاه تری دارند می توانند 5 الی 10 درجه چرخش بیشتری در نوک بینی خود داشته باشند .با این حال،امروزه  بینی ایده آل برای زنان کمی صاف تر و بلند تر از گذشته است .بسیاری از زنان ترجیح می دهند که بینی آنها کمی طبیعی تر و بلند تر باشد و همچنین قوس کمتری داشته باشد .

همیشه مرزی بین آن چیزی که زیباست و آن چیزی که افراطی است وجود دارد .به همین دلیل بیماران برای داشتن یک جراحی بینی موفق باید در طول جلسه ی مشاوره اهداف خود را واضح و روشن برای جراح خود بیان کنند .