<?= bloginfo(); ?>

گوش و شنوایی

۸ آذر ۱۳۹۵

اتواسکلروز چیست ؟

اتواسکلروز رشد بیش از حد در استخوانچه های گوش میانی است که باعث تداخل در انتقال صدا می شود . […]

دکتر طاهریان
گوش و شنوایی دکتر طاهریان ادامه مطلب
۲۶ آبان ۱۳۹۵

خونریزی گوش

ما وقتی از گوش پاک کن استفاده می کنیم انتظار داریم یک موم قهوه ای رنگ چسبناک ببینیم .دیدن خون […]

دکتر طاهریان
گوش و شنوایی دکتر طاهریان ادامه مطلب
۲۲ آبان ۱۳۹۵

دلایل خارش گوش چیست ؟

در حالی که گوش های شما نسبت به اعضای دیگر بدنتان کوچک است اما درون آنها پر از تارهای حساس […]

دکتر طاهریان
گوش و شنوایی دکتر طاهریان ادامه مطلب
۳۱ فروردین ۱۳۹۵

گرفتگی گوش

گرفتگی گوش، به فشار وارد بر گوش و دیگر بافت های میانی گوش گفته می شود و زمانی به وجود […]

دکتر طاهریان
گوش و شنوایی دکتر طاهریان ادامه مطلب
۲ آبان ۱۳۹۳

جراحی پارگی پرده گوش

پرده گوش پرده نازکی است که گوش میانی را از گوش خارجی جدا می کند و مهمترین وظیفه آن محافظت […]

دکتر طاهریان
گوش و شنوایی دکتر طاهریان ادامه مطلب
۱۴ مهر ۱۳۹۳

کم شنوایی چیست ؟

تعداد زیادی از کسانی که دچار کاهش شنوایی می شوند تصور می کنند که این مشکل غیر قابل بهبود است […]

دکتر طاهریان
گوش و شنوایی دکتر طاهریان ادامه مطلب