زیاد بودن ارتفاع بینی (بینی خیلی برجسته) به این معنی است که فاصله ی نوک بینی تا صورت خیلی زیاد است. روش های مختلفی وجود دارد برای اینکه بتوان عیناَ برجستگی و ارتفاع بینی را اندازه گیری کرد. یکی از روش های اندازه گیری ارتفاع بینی این است که ارتفاع نوک بینی بیمار را اندازه بگیریم سپس آن را با طول پل بینی مقایسه کنیم (این یکی از روش هایی است که توسط دکتر ریچارد گود از استانفورد استفاده می شود) . اگر این نسبت بیش از 55%-60% بود، ارتفاع نوک بینی تا صورت زیاد است. واقعیت این است که بیشتر جراحان با تجربه از این روش به صورت منظم استفاده نمی کنند. و بجای آن بنابر ارزیابی بصری می توانند که تعیین کنند آیا ارتفاع بینی تا صورت زیاد است یا نه.

تصویری از زیاد بودن ارتفاع بینی تا صورت

زیاد بودن ارتفاع پل بینی در بسیاری از بیمارانی که ارتفاع بینی شان زیاد است در کل اندازه ی بینی برای صورت بزرگ است. در واقع بسیاری از متقاضیان جراحی بینی که ارتفاع بینی شان زیاد است وقتی برای مشاوره حاضر می شوند از بزرگ بودن بینی شان شکایت می کنند.
در این دسته از متقاضیان جراحی بینی، نوک بینی خیلی از صورت دور است علاوه بر این پل بینی نیز از نمای نیمرخ خیلی بلند است. این مورد در تصویر بیمار کناری نشان داده شده است. در این عکس فلش قرمز ارتفاع نوک بینی را نشان می دهد و فلش آبی ارتفاع پل بینی را نشان می دهد.خط قرمز عمودی نشان دهنده ی سطح صورت است. در مثال بیمار مشخص شده، ارتفاع نوک بینی از صورت زیاد است و در عین حال ارتفاع پل بینی نیز زیاد است. وقتی این دو مورد با هم اتفاق می افتد، گاهی اوقات ممکن است این حقیقت را بپوشاند که ارتفاع نوک بینی زیاد است و در حالت کلی، بینی فقط بزرگ به نظر می رسد. بدون در نظر گرفتن پل بینی اگر شما به بینی نگاه کنید کاملا متوجه این موضوع می شوید که ارتفاع نوک بینی زیاد است.

زیاد بودن ارتفاع نوک بینی

 

 

 

در دیگر متقاضیان جراحی بینی ارتفاع پل بینی نرمال است و فقط فاصله ی نوک بینی تا صورت زیاد است. زیاد بودن ارتفاع بینی تا صورت در این بیماران در عکس مجاور نشان داده شده است. در این بیمار ارتفاع پل بینی نرمال است اما به طور مادر زادی ارتفاع نوک بینی اش نسبت به سطح صورت زیاد است. حتی بدون اندازه گیری توسط دکتر نیز زیاد بودن ارتفاع نوک بینی کاملا مشهود است. بعضی از افراد ممکن است این سوال برایشان پیش بیاید که شاید این حالت مربوط به افت ناگهانی ارتفاع بینی هنگام حرکت از نوک بینی به سمت پل بینی باشد اما اگر دقیق تر نگاه کنیم متوجه می شویم که در واقع این حالت بینی دقیقا مربوط به زیاد بودن ارتفاع نوک بینی از سطح صورت است.

 

 

 

آناتومی بینیهایی که ارتفاع شان از صورت زیاد است

آناتومی بینی

در واقع اجزایی که به صورت مستقیم در شکل و مکان نوک بینی دخالت می کنند غضروف های جانبی پایینی بینی هستند. غضروف های جانبی پایینی به دو جفت غضروفی گفته می شود که در یک سوم پایینی بینی قرار می گیرد. این غضروف ها در دیاگرام شکل زیر نشان داده شده است. رنگ قرمز در دیاگرام اول نشان دهنده ی موقعیت مناسب و نرمال “غضروف های جانبی پایینی” است. در دیاگرام دوم “غضروف های جانبی پایینی” بیش از اندازه برجسته هستند. با مقایسه ی این دو دیاگرام می توانید دریابید که چطور ارتفاع نوک بینی تا پل بینی زیاد می شود. این دقیقا همان چیزی است که باعث می شود بینی خیلی بزرگ به نظر برسد.

جراحی بینی برای کاهش ارتفاع بینی

وقتی جراحی بینی با هدف کاهش ارتفاع بینی انجام می شود معمولا تمرکز جراح بیشتر بر روی نزدیک کردن پل بینی و نوک بینی به صورت است. به بیان ساده، این کار عبارتست از : کوچک کردن یک بینی بزرگ.
در این نوع جراحی بینی در درجه ی اول بر روی “غضروف های جانبی پایینی” کار می شود.
در بعضی موارد، ممکن است کل “غضروف های جانبی پایینی” جدا شود و مکان آن تغییر داده شود تا برای زیبایی بیشتر به صورت نزدیک تر شود.
در بیماران دیگر فقط لازم است که نوک این غضروف ها را کمی تغییر شکل دهیم. برای انجام این کار می توانیم نوک بینی را کمی برش دهیم ( این روش LCO (Lateral Crural Overlay) نامیده می شود ) و به وسیله ی غضروف پوشش دهیم یا اینکه نوک “غضروف های جانبی پایینی” را کمی کوتاه کنیم.
اگر ارتفاع پل بینی هنوز زیاد بود لازم است که برای کوچکتر کردن بینی، ارتفاع پشت بینی نیز کاهش داده شود.
کاهش ارتفاع نوک بینی هم می تواند از طریق جراحی بسته و هم از طریق جراحی باز انجام شود.
همه ی این روش های تغییر شکل نوک بینی ثابت شده هستند و تکنیک های فنی قابل اعتمادی برای اصلاح ارتفاع بینی و نوک بینی محسوب می شوند.
با این حال، شرایط خاصی برای استفاده از هر کدام از این تکنیک ها وجود دارد که فقط یک جراح متخصص و با تجربه قادر به درست انتخاب کردن و درست به کار بردن آن است.
به عنوان مثال، اگر بینی یک بیمار هم نیاز به کاهش ارتفاع و هم نیاز به چرخش نوک بینی به سمت بالا داشته باشد ممکن است روش LCO انتخاب بهتری باشد.
انتخاب نهایی باید به یک متخصص جراحی بینی واگذار شود که بر اساس ترجیحات و تجربیات شخصی اش در زمینه جراحی بینی بتواند بهترین تصمیم را اتخاذ کند.

جلسه ی مشاوره برای کاهش ارتفاع بینی

در طول جلسه ی مشاوره یا اولین ویزیت، جراح ممکن است بینی شما را اندازه گیری کند تا بتواند تعیین کند که چه مقدار از ارتفاع بینی باید کاهش داده شود. تکنیک های دیگری نیز وجود دارد که دکتر می تواند استفاده کند تا تعیین کند چه تغییراتی می تواند مطلوب ترین حالت را برای بینی ایجاد کند. بیمار نیز فرصت پیدا می کند تا بتواند نظرات خودش را انتقال دهد و دکتر نیز بینی را معاینه می کند که تشخیص دهد تا وسعت تغییرات با توجه به آناتومی بیمار تا حد می تواند باشد.