درباره دکتر محمد حسین طاهریان

دکتر محمد حسین طاهریان در سال ۱۳۳۵ در تهران به دنیا آمدند

ایشان در سال ۱۳۵۴ در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شده و در سال ۱۳۶۱ فارغ التحصیل شدند و در سال ۱۳۶۷ برای تخصص در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قبول و ۱۳۷۰ فارغ التحصیل گردیدند.

ایشان ۵ سال به عنوان هیئت علمی علوم پزشکی کرمانشاه مشغول خدمت بودند و از سال ۱۳۷۰ تاکنون بیش از 8000 عمل زیبایی بینی موفق را در کارنامه خود دارند.

ویژگی منحصر به فرد دکتر طاهریان با توجه تجربه و کارها و رضایت بیماران ، در طبیعی و متناسب بودن بینی با توجه به صورت و سن بیمار می باشد.

دکتر طاهریان بیش از 32 سال سابقه جراحی و 41 سال سابقه طبابت دارند و با ارائه خدمات زیبایی، توانسته اند اعتماد به نفس و نشاط را به زندگی زیباجویان هدیه دهند.